riss grafisk liggande

Riss grafisk formgjeving

Ditt næraste reklamehus

I 2006 blei reklamebyrået Riss grafisk formgjeving etablert, og har sidan den gong opparbeida eit godt fotfeste i Hardangerregionen. 

Med nytenkjande, kreative og flinke folk, tilbyr Riss grafisk eit breitt spekter av produkt og tenester i form av grafisk profil og målretta marknadskommunikasjon.

Me ønskjer at du som kunde skal oppleve nytteverdien av at god identitetsbyggjing er medverkande når du skal nå din marknad.

Les meir på www.rissgrafisk.no