janmologo

Jan Mo

Transport
Me tilbyr det meste innan transporttenester. Anten med kran, tipp, semi, krok eller anna.

Kranarbeid
Med fleire kranbilar kan me dekkja fleire løftebehov – tunge, lette, lange og små.

Massetransport
Me har fleire tippbilar for massetransport – med og utan hengjar.

Maskintransport
Flytting av maskiner og utstyr, store og små.

Avfallshandtering
Treng du container eller dunkar for avfall  har me til dei fleste føremål. Både sal og utleige.

Singel, jord, grus og sand
Frå heile båtlaster til plastbøtter – me har massane du treng!

Siloballar, halm og høy
Me har for sal siloballar, halm og ensilasje. Levert eller henta.

Utleige
Gravemaskiner, avfalls- og lagercontainere.

Les meir på www.janmo.no