Foto: Sigbjørn Linga

Liv og lyst i Øystese: For alle – med alle. Bli med å lag liv i bygda di!

Er det noko du saknar? Kva treng me? Bør vi utvikle noko nytt? Har du ein ide? Er du engasjert og har du lyst å vera med på laget? Delta!

Aktuelt

Sundag 19. mai inviterer me til å «henga» med oss i gymsalen på Øystese barneskule kl. 16–20. Det vert enkel servering med kaffi, saft og noko å bita i.

Velkomen med ekte engasjement, ope hjarte og ope sinn for å lytta og å dela det du brenn for.   

Me har mange spørsmål. Kva treng Øystese no og korleis skal me få det til? Kva er Øystese for deg? Skal me utvikla noko heilt nytt? Har du ein idé du brenn for? Er du engasjert? Har du lyst å vera med på laget?

Prosjektgruppa i Liv og lyst-prosjektet har starta ein prosess. No er det opp til deg og alle andre innbyggarar å bestemma kva som skjer vidare.

 

Om prosjektet

Øystese Grendautval og Øystese næringslag har gått saman om å starte «Liv og Lyst» prosjekt i Øystese. Med støtte frå fylkeskommunen skal prosjektet førebels vare i eit år, men kan verte utvida til tre. Initiativtakarane vil legge til rette for at innbyggarar, organisasjonar, næringsliv og kommunen jobbar saman for å vidareutvikle Øystese til å bli den beste utgåva av seg sjølv.

Både dei som bur her og dei som liker å vere i Øystese er velkomne til å kome med innspel og delta. Dei frivillige laga er i seg sjølv ei berebjelke for aktivitet i Øystese og er særskilt invitert! 

Det er no i 2019 du har sjansen til å koma med ideane dine for kva som kan gjere bygda vår til ein triveleg plass for alle som bur her og alle som kjem hit!

Er det noko du saknar? Kva treng me? Bør vi utvikle noko nytt? Har du ein ide? Er du engasjert og har du lyst å vera med på laget? Delta!

 

Kontakt

livoglyst@oystese.no

Øystese næringslag: Marit Buttingsrud
Øystese grendautval: Kirstin Lunestad Vik
Kvam herad: Reidun Braut Kjosås,
 
Følg oss på Facebook

Invitasjon til å delta med innspel