Foto: Sigbjørn Linga

Liv og lyst i Øystese: For alle – med alle. Bli med å lag liv i bygda di!

Er det noko du saknar? Kva treng me? Bør vi utvikle noko nytt? Har du ein ide? Er du engasjert og har du lyst å vera med på laget? Delta!

Aktuelt

Liv og lyst har sidan før sommaren jobba med å samla inn idéar og innspel til kva Øystese treng og kva som kan gjerast i bygda.

Idéane er varierte og famnar breidt. Nokre ting i bygda ser me det er mange i ulike aldersgrupper som er opptekne av. Nokre av desse prosjekta har så vidt byrja å materialisera seg i form av prosjektgrupper medan andre framleis treng ildsjeler for å verta realiserte.

Ein av tinga flest er opptekne av på eit eller anna nivå, er kva som skal skje i den nye parken framføre Hardangerbadet. Her er det mange ynske og meiningar. Elevar på både barne- og ungdomsskule har uttala seg, idépostkassar på kjøpesentra har resultert i mange innspel. Det har òg skjemaet på denne sidan. Det vert no sendt ut invitasjon til ulike lag og organisasjonar der me ber desse om å uttala seg. All denne innsamlinga av meiningar skal til slutt resultera i ein skikkeleg plan for heile parken som me startar å realisera så snart me kan etter den er klar. 

Det er framleis ikkje for seint å påverka. Ta kontakt eller send inn innspel. Me er òg heile tida på utkikk etter folk som vil bidra på eit eller anna nivå. Ta kontakt om du vil vera med. Fortel kva du brenn for, så finn me saman ein måte du kan bidra på.

Om prosjektet

Øystese Grendautval og Øystese næringslag har gått saman om å starte «Liv og Lyst» prosjekt i Øystese. Med støtte frå fylkeskommunen skal prosjektet førebels vare i eit år, men kan verte utvida til tre. Initiativtakarane vil legge til rette for at innbyggarar, organisasjonar, næringsliv og kommunen jobbar saman for å vidareutvikle Øystese til å bli den beste utgåva av seg sjølv.

Både dei som bur her og dei som liker å vere i Øystese er velkomne til å kome med innspel og delta. Dei frivillige laga er i seg sjølv ei berebjelke for aktivitet i Øystese og er særskilt invitert! 

Det er no i 2019 du har sjansen til å koma med ideane dine for kva som kan gjere bygda vår til ein triveleg plass for alle som bur her og alle som kjem hit!

Er det noko du saknar? Kva treng me? Bør vi utvikle noko nytt? Har du ein ide? Er du engasjert og har du lyst å vera med på laget? Delta!

 

Kontakt

livoglyst@oystese.no

Øystese næringslag: Marit Buttingsrud
Øystese grendautval: Kirstin Lunestad Vik
Kvam herad: Reidun Braut Kjosås,
 
Følg oss på Facebook

Invitasjon til å delta med innspel