Foto: Sigbjørn Linga

Liv og lyst i Øystese: For alle – med alle. Bli med å lag liv i bygda di!

Er det noko du saknar? Kva treng me? Bør vi utvikle noko nytt? Har du ein ide? Er du engasjert og har du lyst å vera med på laget? Delta!

Aktuelt

Liv og lyst har sidan før sommaren jobba med å samla inn idéar og innspel til kva Øystese treng og kva som kan gjerast i bygda.

Idéane er varierte og famnar breidt. Nokre ting i bygda ser me det er mange i ulike aldersgrupper som er opptekne av. Nokre av desse prosjekta har så vidt byrja å materialisera seg i form av prosjektgrupper medan andre framleis treng ildsjeler for å verta realiserte.

Ein av tinga flest er opptekne av på eit eller anna nivå, er kva som skal skje i den nye parken framføre Hardangerbadet. Her er det mange ynske og meiningar. Elevar på både barne- og ungdomsskule har uttala seg, idépostkassar på kjøpesentra har resultert i mange innspel. Det har òg skjemaet på denne sidan. Ulike lag og organisasjonar har også fått uttala seg. All desse innsamla meiningane er no videreformidla heradet og arkitekt som skal teikna ein heilskapleg plan. Når så denne planen er på plass, startar prosessen med å søka om midlar og organisera dugnader for å få alt parken skal innehalda på plass. 

Andre konkrete ting som som har kome ut av den fyrste fasen av Liv og lyst er ei gruppe som skal bidra til eit ryddig og triveleg sentrum, og ei gruppe som jobbar med sentrumsnære turvegar. Ta kontakt om du ynskjer å bidra i nokon av desse prosjekta.

Gruppene som no er oppretta er kun eit utgangspunkt og ei byrjing. Fleire grupper kan koma til og gruppene kan endrast. I Liv og lyst vert vegen til medan me går.

Det er framleis ikkje for seint å påverka. Ta kontakt eller send inn innspel. Me er òg heile tida på utkikk etter folk som vil bidra på eit eller anna nivå. Ta kontakt om du vil vera med. Fortel kva du brenn for, så finn me saman ein måte du kan bidra på.

Om prosjektet

Øystese Grendautval og Øystese næringslag har gått saman om å starte «Liv og Lyst» prosjekt i Øystese. Med støtte frå fylkeskommunen skal prosjektet førebels vare i eit år, men kan verte utvida til tre. Initiativtakarane vil legge til rette for at innbyggarar, organisasjonar, næringsliv og kommunen jobbar saman for å vidareutvikle Øystese til å bli den beste utgåva av seg sjølv.

Både dei som bur her og dei som liker å vere i Øystese er velkomne til å kome med innspel og delta. Dei frivillige laga er i seg sjølv ei berebjelke for aktivitet i Øystese og er særskilt invitert! 

Det er no i 2019 du har sjansen til å koma med ideane dine for kva som kan gjere bygda vår til ein triveleg plass for alle som bur her og alle som kjem hit!

Er det noko du saknar? Kva treng me? Bør vi utvikle noko nytt? Har du ein ide? Er du engasjert og har du lyst å vera med på laget? Delta!Klikk her for å lasta ned prosjektsøknad for 3-årig Liv og lyst-prosjekt.

Kontakt

livoglyst@oystese.no

Øystese næringslag: Marit Buttingsrud
Øystese grendautval: Kirstin Lunestad Vik
Kvam herad: Reidun Braut Kjosås,
 
Følg oss på Facebook

Invitasjon til å delta med innspel